وام بانک رسالت با کارمزد 2درصد( تبریز و سایر استانها)